Habsburg Ottóra emlékeznek 2011-10-05

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Soproni Múzeum „Magyar-osztrák együtt- és különélés a 20. századi Közép-Európában" címmel konferenciát szervez Habsburg Ottó emlékére 2011. október 11-én, kedden 10 órakor a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának aulájában.

Az eseményen köszöntőt mond Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere. A jelenlévők több érdekes előadást is meghallgathatnak.

A részletes program:

10.00
Köszöntő
Dr. Fodor Tamás
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

10.10
Bevezető előadás
Habsburg Ottó huszadik százada Közép-Európában
Dr. Ormos Mária, akadémikus, professzor emerita, Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék

10.50
Előadások
Elnök: Dr. habil. Gyarmati György

10.50
Osztrák-magyar gazdasági közösség az előző századfordulón
Dr. Nagy Mariann, történész, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem BTK Újkori Történeti Tanszék

11.20
Az osztrák-magyar határ kijelölése és határokmányai 1918 után
Dr. PhD. Suba János, történész, alezredes, Hadtörténeti Intézet, Múzeum és Levéltár

11.50
Mit tehet a politikus, ha közép-európai és magyar? Kánya Kálmán és Közép-Európa felépítése az 1930-as években
Dr. PhD. Tóth Imre, történész, egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem KTK Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet, Soproni Múzeum

12.20 Kávészünet, büfé

12.40
Az elmulasztott Páneurópai Piknik: a Monarchia széttagolt közös piacának újraálmodása a világháborúk közötti magyar politikai közgondolkodásban
Dr. habil. Gyarmati György, történész, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék

12.50
A jégkorszak vége: az enyhülés kezdete az osztrák-magyar kapcsolatokban,1955-1956
Dr. habil. Gecsényi Lajos, történész, ny. levéltári főigazgató, MTA Történettudományi Intézet

13.20
Burgenland fejlődése két földrajzi megközelítésben
Dr. PhD. Jankó Ferenc, geográfus, egyetemi adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem KTK Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet

13.50
A virtuális piknik: az új „Közép-Európagondolat" megszületése és formálódása az 1980-as években
Dr. habil. Szarka László, történész, dékán, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom

14.20
A Páneurópai Piknik a Stasi szemével
Slachta Krisztina, történész, egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék

15.10 Zárszó